woensdag 23 december 2015

Verbrande levens

- een verhalenbundel met diepgang, van Claudia Biegel

Het seizoen van het medeleven, zo zou je kerstmis ook kunnen noemen. Het is natuurlijk niet zo lang als andere seizoenen, maar doordat het een veeleisende periode is voor veel mensen van veel bezoekjes door het land kan het oneindig lijken. Lees dit boek en vergeet uw zorgen. In elf verhalen wordt u geraakt door de levens van even zoveel personen. Geen van hen heeft de luxe van kerstmiszorgen.

In zorgvuldig afgemeten taal en met oog voor de lokale verschillen geeft Biegel ons inzicht in probleemsituaties waarin de verschillende buitenlanders in hun land verkeren. In alle gevallen proef je iets van de hel die hun leven vormt, maar bijna in elk geval krijg je het gevoel dat het om dagelijks lijden gaat. Telkens weer wordt duidelijk dat veel van de problemen buiten hun macht zijn. Veel heeft te maken met afkomst en omstandigheden. Zelfs met de beste bedoelingen valt er weinig van te maken, weinig anders dan een vlucht naar het buitenland.

Pregnante uitzondering is de Nederlandse hoofdpersoon van Tanja’s geheim, die niet Tanja is, maar de man die met haar is getrouwd. Het voorkomt dat ze wordt uitgezet, maar zijn jaloezie drijft hem tot huiselijk geweld. Juist op dat soort momenten, als de kronkels van de geest het gedrag ontoereikend maken, is Biegel op haar best. Door subjectief de werkelijkheid te tonen en ons veel feiten te onthouden blijf je tot het eind in spanning over wat er echt aan de gang is.

Dat elk verhaal vanuit de hoofdpersoon wordt geschreven is niet altijd even handig. Soms wordt er daardoor teveel achtergrond verteld waar zo’n persoon zelf helemaal niet mee bezig zou zijn, al was het maar omdat zulke dingen voor hun vanzelfsprekend zijn. Maar, mooie bijkomstigheid, zo krijgt de boodschap wel een universele waarde. Biegel laat door de stemmen van al deze mensen, van Bulgarije tot Libië, van Oekraïne tot Suriname,één stem klinken, namelijk dat het leven vreselijk zwaar kan zijn en dat de keuze om het op te geven zeer begrijpelijk is. We zien in haar verhalen geen apologie voor waarom sommige vreselijke dingen doen, maar we worden wel dichterbij hun motieven gebracht. Het is mogelijk je te identificeren met een jonge pooier in de Oekraïne, maar gek genoeg ook met het meisje waar hij misbruik van maakt.

De hele verhalenbundel is één grote roep om medeleven, om begrip voor de vluchteling, om te laten zien dat niemand zijn huis zomaar verlaat. En door het er niet over te hebben wordt het ook een pleidooi voor een betere wereld. Ze doet er de uitspraak mee dat mensen, waar ze ook vandaan komen, behoefte hebben aan een beter leven. Een leven waar wij aan kunnen bijdragen.


Verbrande levens is voor € 12, 50 te krijgen bij UitgeverijLetterrijn of bij elke goede boekhandel te bestellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten