zondag 19 april 2015

Volksverhuizing te water


Wat suggesties om de dingen maar makkelijk te maken als het om illegale immigratie gaat:

Punt 1
            Maak een enclave ergens in Noord-Afrika waar iedereen een visum kan aanvragen. Stel als voorwaarde dat er allerlei cursussen moeten worden gevolgd. Onder andere over recht, mensenrecht, taal en cultuurverschillen. Geef mensen ook de kans een echte opleiding te volgen die aansluit op de Europese banenmarkt. Zij die het niet halen of gedemotiveerd raken worden niet toegelaten. Toch zullen zij al een positief effect hebben. Hun kennis zal in de eigen gemeenschap bijdragen aan betere leefomstandigheden.

Punt 2
            Iedereen die de oversteek waagt met een illegaal bootje moet en mag gered worden. Ze worden ergens in Europa opgevangen waar ze een aanvraag kunnen indienen om staatsburger te worden. Wordt deze afgewezen dan zorgen wij voor vervoer terug naar land van herkomst, is dit niet mogelijk dankzij dat land, de migrant zelf of andere omstandigheden dan gaan ze naar de enclave om hun geluk daar te beproeven.

Punt 3
            Iedereen die wordt toegelaten op basis van asielstatus mag ergens in de wereld geplaatst worden, in samenwerking met het specifieke land en krijgt daar voldoende middelen om in ieder geval een kans te maken deel te nemen aan de maatschappij. Niet meer dan initieel nodig is.


Punt 4
            Verder loont het natuurlijk de moeite om te streven voor betering van omstandigheden in de landen zelf. Daar kleven wat problemen aan, al was het maar omdat we als ex-kolonisten de boel al genoeg hebben verpest, maar het is en blijft de moeite waard om bijvoorbeeld regeringen te helpen tegen Boko Haram en zo.

Ik zie iedereen al bruine beren zoeken, zeker bij de enclave, maar bekijk het eens zo: er is geen andere mogelijkheid de migrantenstroom te dempen tenzij de situatie in de eigen landen wordt verbeterd. We kunnen hardvochtig zijn en mensen veroordelen tot de huidige situatie of we kunnen inventief de uitdaging aangaan. Als mens zou het leed van de medemens ons aan het hart moeten gaan, maar kijk ook eens naar de mogelijkheden in die enclave voor de Europeaan zelf. Een kans om samen iets nieuws op te bouwen. Een mogelijkheid bij te dragen aan verbetering van die landen zelf door het opleidingsniveau te verhogen. Een mogelijkheid om de migrant die hier binnenkomt een waardige plek te geven en een kans om echt deel te nemen. Ook economisch zal dit een niet mis te verstaan positief effect hebben.

Alle problemen die wij in eigen land hebben met migranten zijn terug te voeren op de politiek. Zij weigeren de kiezers helder te informeren en werkbare oplossingen voor te leggen. Niemand wil graag dat ‘hun’ baan wordt afgenomen door migranten, zeker de lager opgeleiden niet die toch al in de hoek van de klappen zitten. Laat zien dat je bovenop de zaak zit, laat merken dat je de belangen van de bedreigde groep begrijpt, maar ga niet tegen je karakter in hardvochtig zijn. Laat partijpolitiek niet uitmaken of mensen sterven op de straat of in de Middellandse Zee.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten